บริษัท เอ.พี.เอส. คอนโทรล จำกัด

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2543 ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานมานานมากกว่า 10 ปี
เรามุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป

บริษัทเราทำงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา

ระบบการกรองฝุ่น
(Filter cleaning solution)
ระบบกำจัดฝุ่น
(Dust collector)
ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม
(Industrial automation)
ประเภทบรรจุ หยิบจับและเคลื่อนย้าย
(Packaging - handle and moving)
แบรนด์สินค้าชั้นนำ

The timer DS, IS, ISP, ECX/ECS

จะทำงานบนพื้นฐานของสูตรการดักจับลำเลียงและเก็บรวบรวมฝุ่นแต่ละชนิด การดักฝุ่นโดยระบบกำจัดฝุ่นนั้นต้องคำนึงถึงความหนาแน่นและชนิดของฝุ่นจากกระบวนการผลิต

Powered by MakeWebEasy.com