การบำรุงรักษาระบบนิวแมติก

496 จำนวนผู้เข้าชม  |  ACTIVITY

การบำรุงรักษาระบบนิวแมติก


การบำรุงรักษาระบบปรับสภาพลมอัด

           ในระบบนิวแมติกที่ใช้เครื่องอัดลมจ่ายพลังงานลมอัดมักจะมีปัญหาเรื่องความชื้นและฝุ่นละอองซึ่งปะปนอยู่ในบรรยากาศจึงจำเป็นจะต้องกำจัดสิ่งสกปรกเหล่านี้ออกก่อนนำไปใช้งานโดยการใช้กรองลมทำความสะอาดลมเพื่อกำจัดฝุ่นละอองและความชื้นในบางครั้งอากาศมีปริมาณความชื้นมากในระบบก็จำเป็นจะต้องมีเครื่องทำให้อากาศแห้งสำหรับกรองลมนั้นควรจะทำความสะอาดทุกๆ 100 ชั่วโมงของการทำงาน หรือประมาณ 3 เดือน โดยการนำเอากรองลมมาล้างทำความสะอาด (ในกรณีที่กรองลมทำด้วยวัสดุที่เป็นโลหะซินเตอร์) แต่ถ้ากรองกระดาษก็ใช้ลมเป่าอย่างเดียวก็พอ แต่ถ้าเกิดท่อทางเข้าของลมอัดกับท่อทางออกของลมอัดมีค่าความดันตกคร่อมเกินกว่า 1 Bar เมื่อไรก็ควรจะเปลี่ยนกรองนั้นเสียใหม่สิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปภายในระบบอาจก่อให้เกิดปัญหากับอุปกรณ์นิวแมติก

Powered by MakeWebEasy.com