GOYEN : FILTER CLEANING ACCESSORIES

Blowtube nozzles และ Cartridge cleaning cones ของแบรนด์ GOYEN นั้น รับรองว่าการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพของตัวกรองด้วย Reverse pulse jet air ขนาดของสินค้ามีตัวเลือกการเชื่อมต่อให้เลือกมากมาย การไหลผ่านของอากาศที่สมดุลอย่างมีประสิทธิภาพสูง และการลดความดันให้ลดลงผ่านรูท่อเป่าของตัวสินค้า

ในสถานะแบรนด์ GOYEN แล้วเทียบกับทางด้านศิลปะแล้ว Bulkhead คือตัวเชื่อมต่อให้มีความอุ่นใจเมื่อพูดถึงเรื่องความปลอดภัย และการเชื่อมต่อท่อโดยที่ไม่มีการรั่วไหลเกิดขึ้น ในการทำความสะอาดด้วย Reverse pulse jet air ของระบบเครื่องดักเก็บฝุ่น (dust collection systems)


Powered by MakeWebEasy.com